Noutati

Jun 14, 2017

Infiintare SRL, acte necesare


Societatea cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata este cea mai raspandita forma de societate din Romania. Aspectele legale si procedurale legate de infiintarea si functionarea societatilor cu raspundere limitata (SRL) sunt reglementate de Legea nr 31/1990 a societatilor, republicata.

Infiintarea societatii cu raspundere limitata

Actul constitutiv

Potrivit Legii nr 31/1990, societatea cu raspundere limitata se constituie prin incheierea unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata (adica nu se semneaza in fata notarului) si trebuie sa fie semnat de toti asociatii. Forma autentica (semnarea la notariat) a actului constitutiv este obligatorie atunci cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un imobil.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Conform Legii nr 31/1990, nu pot fi fondatori persoanele care:

-       potrivit legii sunt incapabile, sau care

-       au fost condamnate pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.

Important! O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. La randul sau, o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

-       datele de identificare a asociatilor;

-       forma, denumirea si sediul social;

-       obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

-       capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii;

-       numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

-       partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

-       asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

-       sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

-       durata societatii;

-       modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori ori un imputernicit al acestora trebuie sa ceara inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. Ei raspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii.

Capitalul social

Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Urmatoarele reguli trebuie respectate obligatoriu la depunerea capitalului social a societatii cu raspundere limitata:

-       aporturile in numerar sunt obligatorii;

-       aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare;

-       nu sunt admise aporturile in creante si prestatiile in munca sau servicii.

Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Reguli privind partile sociale

Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Insa, transmiterea lor catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

Indiferent de comparator, pentru a avea efect fata de terti, transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii. Pentru aceasta, trebuie sa depuneti la Oficiul Registrului Comertului actul de transmitere a partilor sociale si actul constitutiv, actualizat cu datele de identificare a noilor asociati.

Societatea cu raspundere limitata trebuie sa tina, prin grija administratorilor, un registru al asociatilor, in care se se inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.Registrul poate fi cercetat de asociati si creditori.

Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.

Constituirea societatii cu raspundere limitata la Oficiul Registrului Comertului

Societatea cu raspundere limitata este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

Primul pas in procedura de inmatriculare este obtinerea dovezii eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea si rezervarea firmei. Abia dupa ce asociatii stiu sigur ca denumirea avuta in vedere de ei este disponibila, pot intocmi si semna toate celelalte acte necesare.

Apoi, pentru inmatricularea societatii cu raspundere limitata va fi necesar sa se depuna o cerere, insotita de urmatoarele documente:

a)     actul constitutiv al societatii;

b)    dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;

c)     dovada efectuarii varsamintelor referitoare la capitalul social (in cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actele privind proprietatea, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate);

d)    declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administratori si, daca este cazul, a primilor cenzori, ca indeplinesc conditiile prevazute de legea nr 31/1990;

e)     documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul ANAF;

f)     un certificat emis de organul fiscal care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil;

g)    in cazul in care din certificatul de mai sus rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, adica: la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare;

h)     declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata;

i)      declaratia privind specimenul de semnatura a administratorilor;

j)      alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii.