Noutati

Oct 30, 2018

Acordare tichete cadou


Acordarea tichetelor cadou salariatilor firmei 2017

Potrivit legislatiei in vigoare (Legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou, modificata), tichetele cadou pot fi acordate unor parteneri externi sau salariatilor proprii in urmatoarele cazuri:

  • campanii de marketing,
  • studiul pietei,
  • promovarea firmei pe piete existente sau noi,
  • protocol,
  • cheltuielile de reclama si publicitate,
  • cheltuieli sociale.

Potrivit punctului 2.3 din Normele metodologice de aplicare ale Legii 193/2006, angajatii pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinatiile sau evenimentele care se incadreaza in cheltuielile sociale, in limita bugetului aprobat pentru aceasta cheltuiala.

Deductibilitatea cheltuielilor cu tichetele cadou la calculul impozitului pe profit

Potrivit prevederilor articolului 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, sunt deductibile limitat cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. In descrierea cheltuielilor sociale de la acest articol se includ si tichetele cadou. 

Tratamentul fiscal al tichetelor cadou din punctul de vedere al impozitului pe venit

Potrivit prevederilor articolului 76 alin (4) lit. a) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, nu sunt venituri impozabile in intelesul impozitului pe venit veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

 Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

Tratamentul fiscal al tichetelor cadou din punctul de vedere al contributiilor sociale

Articolul 142 lit. b) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal stabileste ca tichetele cadou acordate de angajator cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile in bani si in natura oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse in baza lunara de calcul, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei

Normele metodologice de aplicare a acestui articol stabilesc ca, partea care depaseste limita de 150 reprezinta avantaj asalarial si se cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii.

Foarte important: este absolut necesar ca dreptul salariatilor de a primi tichete cadou sa apara in contractele individuale de munca sau in contractul colectiv de munca/regulamentul intern al societatii.

In caz contrar, acestea vor fi considerate din punct de vedere fiscal venituri din premii si vor fi impozitate in intregime ca avantaj salarial (vor genera impozit pe venit si contributii sociale)