Noutati

Oct 30, 2018

Recuperare creante, unitati specializate


Recuperare creante prin intermediul unor societati specializate
 
Deoarece mediul de afaceri actual conduce frecvent la situatii in care clientii nu isi platesc la timp datoriile, a aparut posibilitatea apelarii la societati specializate in recuperarea sumelor neincasate.
Procedura presupune ca firma care bani de incasat sa cesioneze creantele nerecuperate, pe baza unui contract de cesiune creante, la o societate care are acest obiect de activitate.
 
In urma cesionarii, societatea va primi un pret, mai mic decat creanta cedata, astfel ca ea va recunoaste in contabilitate la data cedarii o cheltuiala.
 
Inregistrarea contabila a scoaterii din gestiune a creantei cesionate la un pret mai mic decat valoarea creantei este:
% = 411/client                        valoarea facturii de incasat
461 – recuperator                   valoarea de cedare a facturii
654                                         diferenta intre cele doua de mai sus
Incasarea creantei de la recuperator:
5121 = 461                              diferenta intre cele doua de mai sus 
 
Articolul 25 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal prevede ca sunt nedeductibile pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit articolului 26:
  • daca au fost constituite ajustari pentru deprecierea creantelor pentru partea acoperita de aceste provizioane, cheltuiala este deductibila; 
  • cheltuielile aferente sumelor din creante pentru care nu exista ajustari pentru depreciere constituite sunt nedeductibile la calcului impozitului pe profit, indiferent de natura acestor sume (penalitati, facturi). 
Cheltuiala inregistrata in contul 654 este cheltuiala deductibila fiscal in limita sumei acoperite de ajustare.
Venitul din reluarea ajustarilor aferente creantelor scoase din gestiune este venit impozabil, in masura in care cheltuiala aferenta constituirii acestor ajustari a fost deductibila. 
Potrivit prevederilor articolului 292 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Legea 227/2015 pridind Codul fiscal, sunt scutite de TVA tranzactiile, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plati, viramente, creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptand recuperarea creantelor.
 
Operatiunile privind recuperarea creantelor cuprind situatii prin care:
  • cesionarul cumpara creantele, asumandu-si sau nu riscul neincasarii acestora, percepand un comision de recuperare a creantelor de la cedent; Se considera ca cesionarul realizeaza o prestare de servicii de recuperare de creante in beneficiul cedentului, taxabila intrucat percepe de la cedent un comision pentru aceasta operatiune. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata pentru serviciile constand in recuperare de creante este constituita din contravaloarea serviciului, reprezentand toate componentele comisionului perceput de cesionar, inclusiv componenta de finantare; 
  • cesionarul cumpara creantele, asumandu-si riscul neincasarii acestora, la un pret inferior valorii nominale a creantelor, fara sa perceapa un comision de recuperare a creantelor de la cedent. Se considera ca cesiunea creantei de catre cedent reprezinta o operatiune scutita de TVA.