Noutati

Oct 30, 2018

Impozitul pe imobilele detinute de persoane juridice


Impozitul pe imobilele detinute de firme

Firmele care detin cladiri sunt  obligate sa achite in 2018 impozitul pentru pentru acestea pentru intreg anul, chiar daca ulterior le vor vinde in cursul aceluiasi an (caz in care noul proprietar va datora impozitul incepand cu 2019).

Cota de impozit pe cladiri este  stabilita de consiliul local al fiecarei localitati, impozitul putand fi platit in maximum doua transe (pana la la 31.03.2018 si pana la 30.09.2018) sau in avans pe tot anul.

Impozitul pentru cladiri este calculat in functie de destinatia cladirii, astfel:

  • cladiri rezidentiale (folosite in scop de locuit)
  • cladiri nerezidentiale (utilizate in scop economic)
  • cladiri cu destinatie mixta (folosite atat in scop rezidential, cat si in scop nerezidential). 

In cazul imobilelor detinute de firme, articolul 460 al Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal stabileste ca:

  • pentru cladirile rezidentiale, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% si 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii;
  • pentru cladirile nerezidentiale, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% si 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii;
  • pentru cladirile cu destinatie mixta, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata de locuit cu impozitul calculat pentru suprafata folosita pentru activitatea economica. 

Valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea firmelor va fi in 2018 valoarea de la 31.12.2017 si poate fi:

  • ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
  • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat;
  • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior. 

Valoarea impozabila a cladirii trebuie actualizata cel putin o data la 3 ani, pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. 

Atentie! In cazul in care proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului pe cladiri este de 5%.

Astfel, firmele care detin cladiri si care si-au realizat ultima reevaluare in 2014, pot sa evite cresterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea evaluarii pana la 31 martie 2018. 

Avand in vedere ca aceste rapoarte de evaluare efectuate pentru autoritatile locale se fac dupa principii de evaluare diferite, ele avand drept scop determinarea valorii fiscale a cladirii in functie de materialele din care este construita, de suprafata si de rangul localitatii, nu este obligatoriu ca ele sa fie inregistrate in contabilitatea firmei.