Noutati

  

Noutati datorate starii de urgenta din Romania 

Mai jos gasiti 3 subiecte de interes

Concediul acordat parintilor care stau acasa cu copiii pe perioada suspendarii cursurilor scolare                                         
Cadrul normativ pentru acordarea acestor zile libere este dat de:
 •  Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor care supravegheaza copii;
 • OUG nr. 30/2020 modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniu protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului;
 • HG nr. 217/2020 privind aplicarea prevederilor Legea nr. 19/2020 privind acordarea de zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor.
Cine are dreptul la acest tip de concediu 
Are dreptul de a beneficia de zile libere unul dintre parinti:
 • pentru copii cu varsta de pana la 12 ani, 
 • inscrisi in cadrul unei unitati de Invatamant,
 • daca locul de munca nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
Legea nu arata cine clasifica daca un loc de munca se poate realiza si de la domiciliu, deci ramane la latitudinea angajatorului sa faca aceasta clasificare. 
Indemnizatia neta aferenta acestor zile de concediu este suportata de fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, adica angajatorul va avea dreptul sa solicite rambursarea lor de la acest fond.
Angajatii nu pot primi acest tip de concediu daca: 
   • unul dintre parinti se afla in urmatoarele cazuri:
    • este in concediu medical sau in concediu pentru cresterea copilului;
    • este asistentul personal al copilului;
    • se afla in concediu de odihna sau in concediu fara plata;
    • se afla in somaj tehnic.
   • celalalt parinte nu realizeaza venituri.
Parintii pentru care se pot acorda zile libere beneficiaza de aceste zile libere pe toata durata Inchiderii unitatilor de invatamant, in cazul de fata pe toata durata starii de urgenta (care a fost decretata pentru o luna, incepand cu data de 16.03.2020, cu posibilitate de prelungire).
Procedura de acordare 
Pentru a beneficia de zile libere, parintele interesat trebuie sa faca o cerere la angajator (aceasta cerere nu este tipizata), la care adauga:
 • declaratie pe popria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca nu beneficiaza de zile libere,
 • copie certificat de nastere copil
 • dovada ca acesta este incadrat in sistemul de invataamnet (copie carnet de elev de exemplu)
Indemnizatia pentru fiecare zi libera este in valoare de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, fara a depasi cat ar corespunde procentului de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale, corespunzator unei zile lucrate, rezultand 4.071 lei brut, respectiv 2.381 lei net.
Indemnizatia este supusa impozitului pe venitul din salarii si contributiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal.
 
Angajatorii pot cere doar decontarea sumei reprezentand indemnizatia neta, efectiv platita catre parinte. Practic, angajatorii suporta impozitul pe venit si asigurarile sociale.
Angajatorul interesat in decontarea sumelor va depune prin email la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele documente:
a)     cerere, care va contine urmatoarele elemente obligatorii: date de identificare ale angajatorului inclusiv adresa de email, contul bancar, numele reprezentantului legal, suma totala solicitata, numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.
b)    copii de pe statele de plata;
c)     declaratie pe popria raspundere data de angajator din care sa rezulte respectarea Legii nr. 19/2020;
d)    dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.
Cererea de decontare a indemnizatieise poate transmite In cel mult 30 de zile de la data platii impozitelor si contributiilor aferente indemnizatiei.
Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie de catre ANOFM se face In termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii tuturor documentelor.
Daca documentele nu pot fi trimise prin email, acestea pot fi trimise prin orice al mijloc de comunicare. ANOFM are obligatia ca in termen de 24 de ore de la primirea acestor documente, sa comunice angajatorului numarul de Inregistrare a cererii comunicate.
 
Indemnizatia pentru somajul tehnic suportat din bugetul fondului de somaj
 
Cadrul normativ de acordare si incasare a sumelor primite de la fondul de somaj este dat de art. XI – XV din OUG nr. 30/2020.

Salariatii ce au contractele de munca suspendate din initiativa angajatorului, in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, pot primi o indemnizatie pentru somajul tehnic platita din bugetul fondului de somaj, pentru perioada starii de urgenta,

Indemnizatia bruta este In valoare de 75% din salariul de baza, dar nu poate fi mai mare de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat. In anul 2020, salariul mediu brut este suma 5.429 lei, astfel ca indemnizatia maxima bruta este de 4.071 lei, respectiv 2.381 lei net.

Ce categorii de salariati pot beneficia de indemnizatia pentru somajul tehnic?

 Exista doua categorii de salariati ce pot beneficia de aceasta indemnizatie:

a) salariatii ai angajatorilor ce au intrerupt activitatea total sau partial ca urmare a masurilor luate de autoritatile publice pentru aplicarea starii de urgenta. Acesti angajatori trebuie sa detina un Certificat de situatii de urgenta, ce va fi eliberat de Ministerul economiei.

 b) salariati ai angajatorilor ce isi reduc activitatea ca efect al epidemiei si nu au capacitatea financiara de a efectua plata salariilor. Din pacate, pentru aceasta categorie de salariati, pot beneficia de indemnizatie doar 75% din angajatii cu contracte de munca active, existente la data de 21 martie 2020, data intrarii In vigoare a ordonantei.

Pentru aceasta a doua categorie de salariati, unde s-a redus activitatea angajatorului, plata indemnizatiei se va realiza In baza unei Declaratii pe propria raspundere a persoanei ce reprezinta angajatorul, din care sa rezulte ca incasarile din luna anterioara depunerii declaratiei s-au diminuat cu un procent de minim 25% fata de media incasarilor din lunile ianuarie si februarie 2020 si angajatorul mentioneaza cu nu poate achita salariile. Deci este vorba despre incasari si nu de nivelul veniturilor sau a cifrei de afaceri.

Modelul declaratiei va fi adoptat prin ordin al Ministrului Muncii.

Pentru a se deconta sumele de la fondul de somaj, angajatorii trebuie sa depuna in luna curenta pentru luna anterioara, prin email, la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca, o cerere insotita de lista persoanelor ce beneficiaza de aceasta indemnizatie.

Plata indemizatiilor din fondul de somaj se face In cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor.

Indemnizatia este supusa impozitului pe venitul din salarii si asigurarilor sociale obligatorii, ce sunt retinute de angajator din sumele primite de la fondul de somaj. Deci, se ramburseaza indemnizatia bruta.

Pentru aceasta indemnizatie nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.

In concluzie, se vor transmite prin email la agentia pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele documente:

a) Pentru angajatii la care activitatea a incetat sau a fost diminuata ca urmare a deciziei autoritatilor ca urmare a instituirii starii de urgenta:

 • Cerere, Anexa nr. 1;
 • Certificat de situatie de urgenta;
 • Lista persoanelor ce beneficiaza de indemnizatie.

b) Pentru angajatii la care s-a redus activitatea, generata de situatia economica de ansamblu:

 • Cerere, Anexa nr. 2;
 • Declaratie pe propria raspundere cu diminuarea Incasarilor;
 • Lista persoanelor ce beneficiaza de indemnizatie.

 

Masuri de sprijin pentru firme

Ministerul Finantelor Publice va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor raspandirii virusului COVID –19, prin garantarea unor credite, subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari, facilitati pentru societatile care intampina dificultati financiare, prorogarea termenelor de plata a impozitelor locale datorate.

Garantarea de catre stat a imprumuturilor acordate de banci

Potrivit OUG 29/2020 privind unele măsuri economice si fiscal-bugetare, Ministerul Finantelor va garanta pana la 80% din valoarea finantarilor acordate IMM.

Valoarea maxima a creditelor pentru finantarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5 milioane lei.

Pentru creditele de investitii, valoarea maxima a finantarii este de 10 milioane de lei.

Totodata, valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10 milioane lei. 

Pentru IMM-uri, statul va acorda garantii pentru credite pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%.

Valoarea maxima a finantarilor va fi de 500.000 lei pentru microintreprinderi si de 1 milion de lei pentru IMM-uri. 

Valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita pragurile prevazute anterior.

Ministerul Finantelor Publice va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru IMM-uri. Dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021.

Obligatiile fiscale restante si alte creante bugetare se vor achita din creditul pentru capitalul de lucru acordate in cadrul programului.

Perioada de garantare a creditelor pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investitii a fost mentinuta perioada de 120 de luni.

Amanarea platii taxelor

Actul normativ mai prevede ca, in perioada starii de urgenta, pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si neachitate pana la incetarea masurilor prevazute de starea de urgenta nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala. Aceasta facilitate va fi mentinuta pentru Inca 30 de zile de la Incetarea starii de urgenta.

In acest fel, contribuabilii sunt eligibili sa participe, de exemplu, la procedurile de achizitiile publice derulate in aceasta perioada sau sa nu li se anuleze diverse autorizatii.

Guvernul a decis si prorogarea termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioada In care se vor primi In continuare bonificatiile stabilite de consiliile locale.

Alte masuri

De asemenea, pe durata starii de urgenta, IMM-urile care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispozitii legale, in contractele in derulare, altele decat cele prevazute anterior incheiate de IMM-uri, care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta.

 
 
 
Acceseaza SFATUL lui ROBERT GEARBA,proiect desfasurat in colaborare cu Editura de prestigiu Rentrop&Straton